Ey derviş toprağı bana özümü ver
Ey horaşan şahı ceddim şıx hesen
Desturun ver kanatlanıp gideyim
Şirin derdini boynuma borç bileyim