Bu Dünyada türlü türlü dertleri gördüm

Ömrüm Boyunca

yar derdinden göz yaşı döktüm

Gelen giden sille vurdu boynumu büktüm

Ben derdimi dağa taşlara döktüm