Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Gözden uzaklarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Uzaklarda benim