Hükümet bir yandan kadına yönelik şiddeti önleme adı altında yasalar çıkarıyor, diğer yandan ‘çocuk istismarına evlilik yoluyla af” tasarısını Meclis’e getirmeye hazırlanıyor. Avukat Sezin Uçar, durumun devletin erkek egemen karakterinin bir yansıması olduğunu söyledi.

AKP’nin kadın politikası hakkında konuşan Avukat Sezin Uçar, “ailenin korunması” adı altında kadına yönelik baskının arttığını vurguladı.

Türk İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte geçtiğimiz 10 gün içinde 3 genelgenin yürürlüğe sokulduğuna değinen Uçar, bu genelgelerin kadına yönelik şiddeti engellemek için yapılmış pratikler olmadığını kaydetti. Uçar, “Bugün 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsaydı, kadın şiddetinin önlenmesi için epey bir yol kat edilmiş olurdu. Tek başına bir yasa bile çıkartmak; en mükemmel yasayı kâğıt üzerinde yayınlamak, bir uygulama gücü göstermediği ve toplumsal şekillenme üzerinde bir etkisi olmadığı takdirde anlamsızdır” dedi.

Algı oluşturmaya çalışıyor

Uçar, artan kadın katliamlarına  yükselen tepki karşısında iktidarın sanki bu alanda mücadele ediyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını vurguladı. Uçar devamla, “Bunun için iktidarın cinsiyet eşitliği politikası güdüp gütmediğine bakmak gerekiyor. Kadınlara yönelik şiddete karşı verilen tepkiyi arkalamak istiyor ve iktidar sürekli ezilen cins olarak kadınları önemsiyormuş gibi davranıyor. Bu bir aldatmacadan ibaret” ifadesinde bulundu.

Sezin Uçar, düzenlenen genelgelerdeki problemlere işaret ederek şöyle dedi:  “En son İ şiddet uygulayana öfke kontrolü ve şiddetle baş etme konusunda eğitim ve psikolojik destek verilmesi üzerine bir düzenleme var. Biz bu durumu bu şekilde tarif etmiyoruz. Erkek kadının üzerinde tahakküm kurabileceğini düşündüğü için şiddet uyguluyor. Bunun benzeri daha önce ‘hadım’ olarak karşımıza çıkmıştı. Bunu engellemiştik. Bu durum son derece eşitsizlikten kaynaklanan toplumsal bir olgudur.”

Devlet karakterinin bir yansıması

AKP’nin “Çocuk istismarına evlilik yoluyla af” konusunda yıllardır ısrar ettiğini söyleyen Uçar, devletin erkek egemen karakterinin bir yansıması olarak gördüğü bu tutuma karşı ciddi bir toplumsal tepki olacağı görüşünde. Bu tasarının yasalaşması altında yatan ısrarın şüpheli olduğuna değinen Uçar, devletin vazgeçmek istemediği önemli isimleri kurtarmak isteyebileceğini belirtti.

MA/İSTANBUL