Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereyi düz olur gider
Irakipler geldi de girdi araya
Korkarım yar benden yoz olur gider