Yargıda, kollukta, sosyal hizmetlerde köklü bir değişiklik yaratmazsanız; “aileye ne olur, erkek iktidarına ne olur” demeden kadınları güçlendirmek için uğraşmazsanız ne erkek şiddeti, ne de erkek şiddetini teşvik eden yargı kararları son bulur.