Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir yiğidin derdi serinde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni