Dar û beran kom kin vêx

Ser da bazdin, agirê har kin

Kalktı, geldiler meydane
Sabahın seher vaktinde
Yana döne, yana döne
Aşk ile yanıp dönmeye
Çağlayıp nefes nefese

Bêjimar ê, bêjimar e
Mîna peşkên barane
Tev belav bûn li kolanan
Dora me tije însane
Em belav kin agirê
Agirê Newroz ê
Li her derê pîroz kin vê cejnê
Ewr direve, direve
Bi tirsa rojê direve
Tev xelas bû mij û dûman
Hukma rojê çi xweş ê
Tev belav bûn li kolanan
Xwişk, brazî û hevalan
Li bajaran û gundan