Acma zülüflerin yar,yar, yellere karsi
Senin zülfün benim, benim telim degilmi?
Bülbül figan eder güllere karsi
O yar benim gülüm gülüm gülüm degil mi?