Kolombiya gerilla örgütü ELN, Korona salgını nedeniyle tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Kolombiya yeni hükümeti geldiğinden beri kesilmiş barış görüşmelerinden sonra ilk ateşkes ilanı bu. Zaten hiç yolunda gitmeyen FARC barış süreci deneyimi hala yakıcı bir şekilde ortadayken ve doğrudan barışı reddeden bir hükümet ile bu görüşmeleri sürdürebilmek oldukça imkansız.

Fakat Korona salgınının olması, paramiliter saldırlarını hiç durdurmadı. Geçen hafta içinde 4 eski FARC gerillasının da olduğu cinayetler, insan kaçırmalar ve infazlar devam etti. Barış imzalanmasından bugüne, sadece 200’e yakın, eski FARC gerillası öldürüldü. Diğer katledilenler, yani özellikle çevre mücadelesi liderlerini, yerlileri, sendikacıları bu sayının içine koymuyorum bile…

Peki bu durumda ELN’nin tek yanlı ateşkes uygulaması doğru mu?

Daha önce de yazdığım -ve sevdiğim- bir benzetmeme dönersem, ‘Politik Eylem’ bir rüya gibidir. Yani onun görülüp, görülmemesi değil, esas olarak etkisiyle ‘Politik eylem’e dönüşür. Yani bir politik parti merkez komitesi, politik bir strateji belirleyip, bir eylem yapsa, eğer bu eylem bir etki doğurmadıysa ‘politik’ değildir. Sadece bir ‘eylem’dir o kadar. Yani belki görülmüş bir rüyadır ama hatırlanmadığı için hiç bir değeri yoktur. Bu yüzden politik eylem, ancak kendi etkisiyle bir mana ifade eder. Bu yüzden mesela Türkiye’de 1970’ler başında yapılan banka soygunları, doğurdukları etki dolayısıyla ‘Politik Eylem’dirler ama 70 sonlarında yapılanlar, sadece soygundur. Hatta aynı örgüt, aynı kişiler, aynı bankayı soysa bile böyledir. Çünkü politik etkisi yoktur artık.

Bu durumda. ELN’nin ateşkes, ‘eylemsizlik’ kararı politik bir eylemdir. Devlet ve özellikle Paramiliterler buna uymasa da, bu böyledir. Halkın içinde olduğu genel bir felaket karşısında politik hareketin tavrını gösterir bu.

Bu arada barış imzalayan FARC gerillaları da oldukları yerlerde, Korona’ya karşı halk için maske üretiyor. FARC kendi içinde her geçen gün derinleşen sorunlara rağmen, yine de büyük bir seferberlikle, halkın yanında yer almaya çalışıyor.

Kolombiya’da olduğu gibi bütün dünyada Korona, bir turnusol kağıdı gibi bir sürü şeyi, birbirinden daha çarpıcı bir şekilde ayırıyor. Bir yanda devletler kalıyor ‘kral çıplak’ öte yanda bütün olanaksızlıklarına rağmen halkın yanında olmaya çalışanlar…

Yani Korona sonrası -eğer olacaksa sonra- yeni bir dünya, daha da istenir olacak…

Kendinize iyi bakın daha çok işimiz var…

(yeniozgurpolitik)