Ülkemizde geçmişteki ve bugünkü her iktidar, koalisyon hükümetleri, askeri darbeciler halktan özveri yapmaları istendi. Bu saydıklarım kendi iktidarlarında zenginlerini yarattığı gibi kendileri de köşeyi döndü. İktidara gelenlerin tümü zenginler takımından özveri istemedi. Aksine zenginlere her türlü kolaylık sağlandı. Bunlardan biriside vergi afları adı altında ya da iktidarla zengin kişiler arasındaki anlaşmalarla işler halledildi. Bu işler çıkar ilişkileriydi. Kapitalist düzenin işleyişi böyledir.

Sermaye seni iktidara parasal gücüyle, olanaklarıyla getiriyorsa, sende sermayenin her dediği avantalı işleri onaylamak, yapmak zorundasın. Çıkar ilişkilerinden karşılıklı rant sağlanır. Devlet dediğin yapı böyle bir yapıdır.

AKP’de kendi zengin tabakasını yarattı. Kendilerine, çocuklarına iş imkânları sağladılar. Gemicikler, vakıflar, ihaleler ve diğerleriyle sermayedar gurubuna yenileri eklendi ve eklenmeye devam ediyor. Saltanat denilen olay budur.

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs olayı can almaya devam ederken, her ülke kendi gücü oranında önlemler alıyor. Ülkemizdekiler ise taksit taksit alıyor.

Almanya, Amerika ve bazı ülkeler vatandaşlarına, orada yaşayan yabancılar dâhildir. “Evlerinizden çıkmayın” diyerek parasal yardım yaptı. İşyerlerinden formların doldurulması istendi. Forma göre bankalara paraları yattı.

Ülkemizde küçük ölçekli sermayeler, işsizler, yoksullar, işsiz kalanlar, kiracılar aklınıza ne geliyorsa tümünü AKP sayesinde ters köşeye yatırıldılar. Tek adam yaman adam iktidarı gelişen olayları kendilerine yontmaya çalışıyorlar. “Biz varız emin ellerdesiniz” deselerde olanlar ortada.

Yardım için kampanya başlatan CHP’li belediyelere, HDP’ye engel var. Kendi belediyeleri, tarikatları yardım toplayabilir. Hesabı sorulamaz demeye getiriyorlar.

Emeklilerin, işçilerin, memurların, vatandaşların birçok sosyal haklarını ortadan kaldıran AKP iktidarıdır. Sağlığı paraya çevirdiler. İlaçta katkı payı istediler, Devlete ait hastaneleri kapatmaya çalışma manevraları arasında özel hastaneleri ortaya çıkarıverdiler. Bizleri müşteri olarak görmeleri ve daha çok sömürmeleri için.Bu şartlara virüs bile dayanamaz!

Maaşlarda halka yansıyan ücretin adı “kölelik ücretidir.” İnsanların öfke potansiyelini çoğaltıyorlar.

İhaleler, köprüler, duble muble yollar derken ücretli geçişler. Buradan şu kadar araç geçmez ise döviz üzerinden sermayedarlara para ödeme dönemi başladı. Yazımı fazla uzatmadan kısa tutacağım.

Bizlere Erdoğan ve AKP’si İban numarası yollamış! Bizlerden para istiyor, dolaylı yoldan zora dayatıyor. Özellikle memur kesimdeki çalışanlara, bir belgeyi çalıştıkları kurumun müdürüne verilmek üzere…

AKP’ye yakın işadamları kesenin ağzını açtılar ama vergiden düşeceklerdir. Eeee… bu nasıl iş?

Halk için ne yaptınız da ne istiyorsunuz? Durmadan kendinize saraylar yaptırıyorsunuz. Bolca camiler. Bizde para mara yoktur. Hani “bizi dünya kıskanıyordu?” “İMF bizden para istiyordu?” Amerika ve Almanya ve diğerleri gibi yapılanları örnek alın derim. Her aileye 3000 tl. yatırın. İşyerleri ve orada çalışanların, kiracıları, işsiz kalanların, işsizlerin sorununu bir çözün. “Devlet içinde devlet olmaz” diyorsan Halka yönelik bütçeyi, yiyeceği, içeceği bedava dağıtacaksın.

Demek oluyor ki:

Bedava sağlık, eğitim olmalıdır.

Sahi ya, daha önceden toplanan paralara ne oldu?

Hüseyin Habip Taşkın