Dünya genelinde 40 milyon sağlık çalışanını temsil eden 200 grup, G20 yöneticilerine açık bir mektup yazarak, küresel ekonomiye destek planlarının “yaşanabilir ve yeşil” olmasını istedi.

Yayınlanan ortak mektupta, küresel gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 90’ının temsil eden 20 ülkenin yatırımlarını öncelikli olarak kamu sağlığına, hava ve suyun kalitesinin iyileştirilmesine ve gelecek sağlık krizleri karşısında direnci arttırmak için iklimi korumaya ayırması gerektiği kaydedildi. Gelecek G20 zirvesi Kasım ayında öngörülüyor.

İmzacılar, Covid-19 salgınına işaret ederek, “Ortak bir tehdit toplumlarımızın sağlığına, beslenme güvenliğine ve çalışma özgürlüğüne yöneldiğinde yaşanabilecek kırılganlıklara doğrudan tanıklık ettik” dedi.

Mevcut trajedinin bir çok boyuta işaret ettiğini, kamu sağlığı sistemlerindeki eşitsizlikler ve yetersiz yatırımların bu durumu daha da ağırlaştırdığını kaydeden imzacılar, “Ölüm, hastalık ve psikolojik sorunlar onlarca yıldır görmediğimiz düzeylere ulaştı” diye belirtti.

İmzacılar pandemilere hazırlığa, kamu sağlığına ve çevrenin iyi idaresine yeterli yatırımlar yapılsaydı, bu etkileri yatıştırmanın imkan dahilinde olmuş olacağını ifade etti.

Ortak mektuba, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile İklim ve Sağlık İçin Küresel İttifak da destek verdi. Mektup özellikle her yıl 7 milyon kişinin erken ölümünden sorumlu tutulan hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Küresel Sağlık Derneği, Uluslararası Hemşireler Konseyi, Dünya Aile Hekimleri Örgütü ve diğer 200 dolayında grup, “Covid-19’dan önce hava kirliliği zaten organizmalarımızı zayıflatıyordu” dedi.

Mektupta şu ifadeler dikkat çekti: “Ekonomik canlanma gerçekten yaşanılır olması isteniyorsa nefes aldığımız hava ve içtiğimiz suyun kirletilmesine izin vermez. Kırılgan toplumları yeni tehditlerin önüne atmaya elverişli iklim değişiklikleri ve ormansızlaşmanın kesintisiz sürmesine izin vermez.”

İngilizce “#healthyRecovery”, Fransızca “#RepriseViable” adıyla yapılan çağrıda, hava kirliliği ve küresel ısınmanın birinci sorumlusu fosil enerjilere yüz milyarlarca dolarlık yardımın kesilmesi istendi. İmzacılar ayrıca yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesini isterken, “Sağlıklı insanlar sağlıklı bir gezegene bağlıdır” diye vurguladı.

(ANF)