Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik krizin temel mağdurlarının gençler olduğunu belirtti. ILO’ya göre her altı gençten biri koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı.

ILO Genel Müdürü Guy Ryder, basına sunduğu raporunda hükümetleri, krizin uzun vadeli olarak etkilememesi için genç kuşağa özel dikkat göstermeye çağırdı.

Gençlerin krizden farklı ölçülerde etkilendiğine işaret eden Ryder, iş pazarı, eğitim ve formasyon alanlarındaki aksamaları neden olarak gösterdi.

ILO’nun 29 yaş altı kişiler arasında yaptığı araştırmaya göre, Covid-19’un ortaya çımasından bu yana her altı gençten biri çalışmayı bıraktı. İlerine devam edebilenlerin de çalışma sürelerinin yüzde 23 oranında azaldığı kaydedildi.

Ayrıca genç öğrencilerin yarısının, eğitimlerinin tamamlamada “muhtemel gecikmeler” yaşayabileceği ifade edilirken, aralarından yüzde 10’u eğitimlerini tamamlayabilecek durumda olmadığını belirtiyor.

Sağlık krizinden önce de gençler arasındaki işsizlik, toplumun diğer kategorilerine göre daha yüksekti. 2019 yılında genç işsizliği yüzde 13,6 düzeyindeydi. Geçen yıl 267 milyon dolayında genç işsizdi.

15-24 yaş aralığında çalışan genler, genellikle kendilerini daha kırılgan hale getiren iş biçimlerinde yer alıyordu, bunlar ya düşük ücretli işler ya gayrı resmi işler ya da göçmen işçi statüsünde olanlardı.

Ryder, “Covid-19’dan kaynaklı ekonomik kriz başta kadınlar olmak üzere gençleri, nüfusun diğer gruplarına göre daha ağır ve daha hızlı vuruyor” dedi.