Açma zülüflerin yar yar Yellere karşı
Senin zülfün benim benim Telim değil mi?
Bülbül figan eder eder Güllere karşı
O yar benim gülüm gülüm, Gülüm değil mi?