Bugün Ermenilerin en önemli beş yortusundan biri olan Vartavar Bayramı.

Ermeniler’in yaklaşık beş bin yıldır kutladığı Vartavar Yortusu, Nuh Tufanı’nı anlatıyor. Ermenilerin en önemli beş yortusundan biri olan bu bayramın ismi Ermenice’de gül anlamına gelen “Vart” ile parıltı anlamına gelen “Var” sözcüklerinden oluşuyor. Vartavar Yortusu’na  “Su bayramı” da deniliyor.

Ermenilerin beş önemli yortusu arasında

Ermenilerin en önemli ve renkli yortularından biri olan Vartavar’ı Episkopos Sahak Maşalyan Agos’a şu sözlerle anlatmıştı:

“Vartavar, Ermenilerin beş önemli yortusundan biri. İsa Mesih’in hayatında çok önemli bir olayı anlatıyor. Mesih çarmıha gerilmeden birkaç hafta önce üç öğrencisini yanına alır ve Galile yakınlarındaki Tabor Dağı’na dua etmeye çıkar.

“İsa Mesih onların gözünün önünde biçim değiştirir, ışık saçmaya başlar ve birden bire öğrencileri görür ki, bir yanında Musa, diğer yanında İlya var. Petrus bunun üzerine ‘Buraya üç tane çardak yapalım. Biri sana, biri Musa’ya, biri İlya’ya’ der. Tam o sırada, vaftizindeki gibi, gökyüzünü ışıktan bir bulut kaplar ve bir ses ‘Benim sevgili oğlum budur, ondan razıyım’ der.”

“Güvercin uçurulur, şenlikler düzenlenir”

Tufandan kendisini ve ailesini kurtaran Tanrı’ya şükranlarını sunmak üzere Nuh’un kurban kesip güvercin uçurduğu günü de simgeleyen bu yortuda Ermeniler yağmuru anımsamak için birbirinin üzerine su atarak ıslatırlar ya da birbirlerini göl veya akarsulara iterler.

İnsanların birbirini ıslatması dışında güvercin uçurmak ve adak adamak gibi gelenekler sergilenir bunun dışında da büyük şenlikler tertiplenir.

(bianet)